DAM Nederland zorgt voor duurzame verbindingen om de wereld van morgen gers te maken.

DAM Nederland verbindt mensen door het aanbieden van een fijnmazig duurzaam vervoersnetwerk als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken.

Het is onze missie, dat we binnen 15 jaar actief zijn in de drie grootste steden in 6 Europese landen en daar een toonaangevende exploitant zijn van duurzame vervoersmiddelen, waarmee we een oplossing bieden voor de bereikbaarheid van lastig onsluitbare plekken (voor O.V. of auto) of waarmee we een lokale mobiliteitsbehoefte kunnen invullen. Het benodigde personeelsbestand wordt bij voorkeur ingevuld door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.