DAM Nederland

DAM Nederland biedt sociale en duurzame mobiliteitsdiensten aan.

DAM Nederland is sociaal, omdat we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkritme en arbeidsmoraal bijbrengen en laten uitstromen naar betaald werk. We zijn sociaal, omdat we ouderen en minder mobiele mensen flexibel en lokaal vervoer aanbieden tegen een geringe vergoeding. We zijn duurzaam, omdat we voor onze diensten gebruik maken van 100% duurzame voertuigen, voornamelijk elektrisch.