DAM Nederland

DAM Nederland biedt sociale en duurzame mobiliteitsdiensten aan.

DAM Nederland is sociaal, omdat we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkritme en arbeidsmoraal bijbrengen en laten uitstromen naar betaald werk. We zijn sociaal, omdat we ouderen en minder mobiele mensen flexibel en lokaal vervoer aanbieden tegen een geringe vergoeding. We zijn duurzaam, omdat we voor onze diensten gebruik maken van 100% duurzame voertuigen, voornamelijk elektrisch.

DAM Nederland biedt haar diensten aan in Vlaardingen en Schiedam in opdracht van die gemeenten en Argos Zorggroep. Voor een klein bedrag vervoert DAM de ouderen en kwetsbaren, zodat zij weer actief aan de samenleving kunnen deelnemen. In Delft is DAM actief in en rond gebied 11 (de TU-wijk) in opdracht van Link2D en het Ondernemersfonds Delft, vooruitlopend op de verbouwing van een belangrijke toegangsbrug naar het gebied.