Onze samenwerkingspartners in de regio voor “Naar werk” en vervoersvragen hebben vaak ook een SROI-verplichting omdat het werk vaak opdrachten betreft van gemeenten of provincies.

In de samenwerking zit ook vaak de mogelijkheid om de SROI-verplichting in te vullen.

Wanneer de samenwerking al gestart is, is invulling van de SROI een vast onderdeel van de gemeenschappelijke ontwikkelagenda.

De SROI-verplichting kan ook de start zijn van de samenwerking.

Het is onze ambitie om het denken rond SROI te kantelen en het niet als een verplichting te zien maar als een gemeenschappelijke ambitie om zo veel als mogelijk “social impact” te realiseren met de samenwerking.

We hanteren de purpose case (www.purposecase.org) als instrument om dit te realiseren en monitoren met elkaar.

#samenkomjeverder

Onderaan de contactpagina kunt u aangeven meer informatie te willen ontvangen over de mogelijkheden rond SROI-vraagstukken. Dit kan voor gebieden waar DAM al aanwezig is maar ook voor nieuwe gebieden

6273ee43-63e8-4cbc-a34a-79828e0fe11f.JPG