Met werkgevers, kandidaten en gemeenten / gemeenschappelijke regelingen zijn we aan het puzzelen gegaan en is het “Naar werk” traject ontstaan waarmee doelstellingen van betrokken partners rond duurzame doorstroom naar werk worden gerealiseerd en de persoon waar het om draait vanuit kracht en talent verder komt op de arbeidsmarkt.

Het begint bij arbeidsmarktvraagstukken 

Waarom vervoer als middel om mensen naar werk te begeleiden ??

De sector transport en logistiek biedt veel uitstroom- en ontwikkelperspectief. Verder zien we dat, doordat we veel ouderen- en zorgvervoer doen, mensen ook doorstromen naar andere sectoren als zorg, horeca en detailhandel.

We ontwikkelen vanuit werk naar werk. Mensen stromen door

In de samenwerking geloven we in het concept werkplekleren; een afstand tot de arbeidsmarkt kun je alleen maar verkleinen door te werken in een echte werkomgeving en daar de benodigde competenties te verwerven; in een zo kort mogelijke periode, maar ook zo lang als nodig.

De kern van de ontwikkeling is dat de kandidaat vanuit kracht de regie gaat voeren over zijn of haar eigen toekomst en dat betrokken partners daar ondersteunend in zijn.

Waarom denken we dat het effect heeft en uitstroom naar verschillende beroepsrichtingen gerealiseerd wordt; er wordt een breed scala aan competenties ontwikkeld: werken en willen werken; de algemene werknemersvaardigheden; zelfstandigheid; zorg voor de e-tuk; communicatie met de klant; omgaan met planning; flexibiliteit; netwerken; en dus vooral een hoge eigen waarde; en tenslotte een goed cv (deze mensen hebben aangetoond dat ze iets kunnen); we zijn verrast door de pilot groep qua uitstroom.

Alle betrokkenen hebben belang bij succes

Omdat het begint bij arbeidsmarktvraagstukken waar problemen ontstaan als ze niet ingevuld worden zijn alle betrokkenen doordrongen van het belang om kandidaten te laten voldoen aan de profielen van onze partners.

Vaak zijn we ook een onderdeel van het vervoersaanbod van onze partners in het vervoer waardoor ze eigenlijk hun eigen mensen ontwikkelen. Dat vinden wij dan weer “Gers” 😉

#samenkomjeverder

Onderaan de contactpagina kunt u aangeven meer informatie te willen ontvangen over de mogelijkheden rond “naar werk” vraagstukken. Dit kan voor gebieden waar DAM al aanwezig is maar ook voor nieuwe gebieden