Met samenwerkingspartners in een gebied willen we (Sociaal/maatschappelijke) vervoersvragen en vervoersbudgetten combineren om vervoerscapaciteit beter te benutten om daarmee te zorgen voor lagere kosten van het vervoer van betrokken partners.

Hoe meer partners meedoen hoe meer mogelijkheid om te optimaliseren en daarmee de kilometerkostprijs voor alle betrokkenen steeds verder te laten dalen.

#samenkomjeverder

Deze gemeenschappelijke vervoersvoorziening van post, pakketjes en personen dient tevens als middel om mensen meer perspectief op werk te bieden.

Onderaan de contactpagina kunt u aangeven meer informatie te willen ontvangen over de mogelijkheden rond vervoersvraagstukken. Dit kan voor gebieden waar DAM al aanwezig is maar ook voor nieuwe gebieden

148 Imagine Esther Rob kopie7a076d01-e240-465e-b54a-60f758f2c84d.JPG