(Why)  DAM wil de wereld van morgen “Gers” maken

(How)  Door te zorgen voor duurzame verbindingen

(What) Door duurzaam duurzame capaciteit beter te benutten

DAM Nederland verbindt mensen door het aanbieden van een fijnmazig duurzaam vervoersnetwerk als middel om mensen meer perspectief op passend werk te bieden.

Het is onze ambitie om binnen 15 jaar actief te zijn in de drie grootste steden in 6 Europese landen en daar een toonaangevende exploitant zijn van een betekenisvol vervoersnetwerk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer perspectief op hun droombaan te bieden.