Diensten

DAM kan van betekenis zijn door capaciteit beter te benutten en mensen meer mee te laten doen.

In eerste instantie de capaciteit van mensen waar het om gaat door anderen meer van hun talenten gebruik te laten maken, maar ook de vervoerscapaciteit wat als middel wordt ingezet om duurzame doorstroom mogelijk te maken. De diensten die DAM aanbiedt zijn hier ook direct aan gerelateerd.

Kies voor een van de onderstaande mogelijkheden:

Naar werk Vervoer Invulling SROI Recruitment